Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

piątek, 16 marca 2018

EKS: oferta KS Dalin na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Klub Sportowy „Dalin” z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 7a na realizację zadania publicznego pt. „Memoriał Władysława Ruska, Marka Horabika i Grzegorza Gomulaka”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu.

Urząd Miasta i Gminy  Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

E-mail: eks@myslenice.pl

Do pobrania:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
oferta – KS Dalin
formularz zgłoszenia uwag