Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

wtorek, 12 września 2017

Ostrzeżenie: przekroczenie stanów ostrzegawczych

Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meterlogicznych.

BZK.5535.3.21.2017 Myślenice, 2017.09.12.

DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE
MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Instytucja prognozująca: (IMGW-PIB)

OSTRZEŻENIE Nr 72

Zjawisko: przekroczenie stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie 
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy 
Ważność: od 2017-09-12 09:04 do 2017-09-13 06:00
Przebieg: W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-09-12 09:04:00
Synoptyk IMGW-PIB: Karolina Wolanin