Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

wtorek, 17 października 2017

Z gazu składowiskowego produkujemy energię

Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach od niedawna przerabia ulatniający się gaz wysypiskowy na energię elektryczną i cieplną. To pierwsze tak duże Odnawialne Źródło Energii w regionie.

W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski i prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Jerzy Podmokły w obecności przedstawicieli zarządu oraz Rady Nadzorczej symbolicznie uruchomili instalację przetwarzającą wydobywający się z wysypiska gaz na energię, która będzie wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania zakładu.

Cieszę się, że udało się zrealizować tę inwestycję. Obserwując elektrownie wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii na zachodzie marzyłem, aby coś takiego powstało u nas. To duży krok w przód Gminy Myślenice, a dbając o otaczające nas środowisko musimy rozwijać się stawiając na takie rozwiązania” - mówił podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Maciej Ostrowski.

Projekt zrealizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAGRA z Torunia. Zadanie zostało sfinansowane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt wyniósł 2 731 500 zł netto, z czego ok. 95 % sfinansowano z pożyczki.

Inwestycja powstała na obszarze 3,6 ha zamkniętego już składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach. W ramach inwestycji metodą wiercenia wykonano studnie odgazowujące, które przechwytują go całkowicie. Łącznie z 12 studni biogaz płynie do stacji zbiorczej gazu, gdzie po oczyszczeniu i osuszeniu zostaje skierowany do agregatów kogeneracyjnych.

Składowisko odpadów jest w pewnym sensie reaktorem, w którym w sposób ciągły przebiegają procesy fizyko-chemiczne. W wyniku tych procesów powstaje gaz składowiskowy, którego głównym składnikiem jest metan. Z tego gazu wytworzona zostanie energia elektryczna, którą wykorzystywać będziemy na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. Podczas procesu produkcji energii elektrycznej wytwarzane jest także ciepło, które chcemy wykorzystać do celów technologicznych - między innymi osuszania paliwa alternatywnego RDF” - wyjaśnia Jerzy Podmokły, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach.

Inwestycja spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz wpłynie na ochronę powietrza przed emisją gazu składowiskowego do atmosfery.