Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

środa, 07 marca 2018

EKS: oferta organizacji pozarządowej: Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” Myślenice, w sprawie realizacji zadania publicznego

EKS.525.6.2018

Myślenice; 07.03.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 5.03.2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej: Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Myślenicach, ul. Jordana 3, w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

STRZELECTWO PNEUMATYCZNE”

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 02.04.2018 do dnia 30.06.2018 r.

 

Do pobrania:

TG Sokół - oferta
Formularz składania uwag