Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

środa, 26 kwietnia 2017

EKS: ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 229/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert 
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „WAKACJE 2017”

Treść ogłoszenia