Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

poniedziałek, 05 marca 2018

Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego

Wspierane są niezależne działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia. Zgłoś swoją inicjatywę! 

Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na jasnych regułach – Konstytucji, godności i wspólnocie. Zbieramy pieniądze i wspieramy organizacje z całej Polski, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają nas, by mimo różnic usiąść przy wspólnym stole. Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia.

 Jeśli Wasza inicjatywa:

1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

    ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
    ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
    prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
    przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

2) podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

 zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!

Do ubiegania się o szybki grant zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

 • fundacje,

• stowarzyszenia,

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych. Nie wymagamy wkładu własnego.

 Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl

 Więcej informacji o Funduszu Obywatelskim, zasadach ubiegania się o szybki grant i formularz wniosku można znaleźć na: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

Fundusz Obywatelski zarządzany jest przez Fundację dla Polski.