Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

piątek, 09 marca 2018

EKS: konkurs ofert na realizację zadania "Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas gimnazjalnych ”

EKS.524.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                              Myślenice, 06.03.2018 r. 


 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4  i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Myślenicach Nr 362/XLI/2017 23 listopada 2017 roku w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2018”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: 
 „Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas gimnazjalnych ” 

czytaj więcej

dodatkowe informacje