Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

czwartek, 08 marca 2018

EKS: oferta organizacji pozarządowej: Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju, w sprawie realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16a na realizację zadania publicznego pt. „Strzelectwo sportowe dla dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu.

E-mail: eks@myslenice.pl

Do pobrania:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
oferta – LOK Myślenice
formularz zgłoszenia uwag