Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

środa, 19 lipca 2017

EKS: ogłoszenie o Stażu Aikido w Myślenicach

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 17.07.2017r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido, Sekcja Myślenice ul. K. Wielkiego 217A, w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

STAŻ AIKIDO” w dniach od 25.08.2017 do 26.08.2017 r.