Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 29 maja 2018

Projekt "Chcieć to móc"

Projekt pt. "Chcieć to móc!" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej osoby pozostające bez pracy mogą uzyskać pomoc w jej znalezieniu.

Wsparcie skierowane jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy z ustalonym III profilem lub pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w urzędzie pracy, niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej.

Głównym celem działań jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym utratą zatrudnienia. Działania ukierunkowane są m. in. na znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 100 osób wykluczonnych społecznie, m. in. z powodu braku zatrudnienia.

W ramach otrzymanych środków można uzyskać pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np:

- pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
- propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
- szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,65 zł netto/godz.), certyfikat
- szkolenia zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (997 zł netto/miesiąc)
- pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą
- bezpłatne porady prawne i medyczne, zabiegi medyczne, rehabilitacyjne

Ponadto:
- refundacja kosztów opieki dla osób opiekujących się osobą zależną podczas udziału w zajęciach
- uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających na zajęcia
- materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajeć

Oferowana pomoc w ramach projektu dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.

Więcej informacji: http://pro-studio.org.pl/chciec-to-moc/