Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

czwartek, 10 sierpnia 2017

Deklaracja współpracy z Komitetem Rewitalizacji

W związku z uchwaleniem dnia 26 maja 2017 r. “Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025” oraz przyjęciem w drodze uchwały z dnia 30 czerwca 2017 r. Zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowieniem jego regulaminu – Burmistrz Miasta i Gminy zachęca do składania deklaracji przystąpienia i chęci współpracy z Komitetem Rewitalizacji. Zgłoszenie swojej kandydatury winno nastąpić poprzez wypełnienie załączonej deklaracji i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 18 lub mailem na adres promocja@myslenice.pl do dnia 21 sierpnia 2017r. Zgłoszenie winno być zgodne z obowiązującym regulaminem.

Deklaracja

Regulamin