Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

piątek, 11 stycznia 2019

Ogłoszenie wyników konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zmianami) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zmianami), Uchwały Nr 364/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku, w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przyznaje w roku 2019 następujące dotacje :
 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1.

LKS ORZEŁ Myślenice

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Dolnego Przedmieścia w Myślenicach

80 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie AIKIDO

Staż Aikido

2 720,00 zł

3.

LKS Dukla Bysina

Popularyzacja piłki nożnej na terenie miejscowości Bysina

7 000,00 zł

4.

Myślenicka Akademia Karate Byakko

Zajęcia z pasją i zaangażowaniem – szkolenie dzieci i młodzieży – Karate Kyokushin

4 000,00 zł

5.

MSP Aquarius

Szkolenie w pływaniu dla dzieci i młodzieży z Aquariusem

17 000,00 zł

6.

LKS Sęp Droginia

Popularyzacja piłki nożnej, organizowanie sportu

22 000,00 zł

7.

UKS Trójka Myślenice

Z piłką przez cały rok

5 000,00 zł

8.

LKS Respekt Myślenice

Popularyzacja piłki nożnej kobiet na terenie miasta i gminy Myslenice

26 000,00 zł

9.

MLK Szachowy Myślenice

Czas na szachy, również rodzinne

5 000,00 zł

10.

Krakowska Akademia Sportu

Oyama Karate w gminie Myślenice: sekcja Głogoczów

3 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Sportownia

Stworzenie systemu pucharowego w speed-ballu. Organizacja i udział w cyklu 5 zawodów w 2019 roku

6 000,00 zł

12.

LKS Staw Polanka

Popularyzacja piłki nożnej dzieci i młodzieży, amatorów wsi Polanka

22 000,00 zł

13.

KS Delfin Sułkowice

Pływamy z Delfinem dla zdrowia i bezpieczeństwa

3 000,00 zł

14.

LKS Wrzosy Osieczany

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie wsi Osieczany

12 000,00 zł

15.

LKS Olimpia Osieczany

Popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice

10 000,00 zł

16.

UKS Seido Karate

Trenujemy sztuki walki dla zdrowia i bezpieczeństwa

3 000,00 zł

17.

Ratownictwo Wodne RP o/Myślenice

Nauka i doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego

7 000,00 zł

18.

KS Iskra Głogoczów

Rozwój i popularyzacja sportu i kultry fizycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez piłkarzy KS Iskra Głogoczów

36 200,00 zł

19.

TG Sokół Myślenice

Na sportowo w Sokole 2019

85 000,00 zł

20.

UKS Głogoczów

Sport i Pasja – UKS Głogoczów

1 000,00 zł

21.

LKS Górki Myślenice

Propagowanie sportu w lokalnym środowisku Górnego Przedmieścia w Myślenicach

25 000,00 zł

22.

LKS Sokół Borzęta

Piłka nożna w Borzęcie w 2019 r.

18 000,00 zł

23.

Stowarzyszenie „Nasze Osieczany”

Bądź aktywna i ćwicz razem z nami

2 069,60 zł

24.

LKS Jawor Jawornik

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Jawornika

33 000,00 zł

25.

Myślenicka Akademia Talentów

Gra w szachy – jako forma aktywności umysłowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myślenice

10 000,00 zł

26.

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice

Siatkówka jako rodzaj aktywności fizycznej dla myślenickich dzieci i młodzieży

90 000,00 zł

27.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Utrzymanie kondycji oraz nauka i doskonalenie pływania niepełnosprawnych

5 000,00 zł

28.

TKKF Uklejna Myślenice

Rozwijanie dyscyplin: tenis ziemny, badmington, gimnastyki dla seniorów i biegania

10 000,00 zł

29.

Stowarzyszenie UMKS Jedynka Myślenice

Szkolenie, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych w piłce ręcznej chłopców

15 000,00 zł

30.

Myślenicki Klub Petanque

Petanque – Sport dla każdego

10 000,00 zł

31.

LKS Hejnał Krzyszkowice

Realizacja w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

20 000,00 zł

32.

Parafialny Klub Sportowy Albert

Sport w służbie młodemu człowiekowi

16 000,00 zł

33.

Klub Sportowy Dalin Myślenice

Szkolenie i udział w zawodach i turniejach sportowych grup dzieci, młodzieży i amatorów w dyscyplinach sportowych: piłka nożna i zapasy

186 000,00 zł

34.

Stowarzyszenie Wspoerania Inicjatyw Społecznych „Damy radę”

Sport to zdrowie – otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców

5 000,00 zł

35.

Stowarzyszenie KS Lady Fitness

Wspieranie i upowszechnianie sportów taneczno-gimnastycznych oraz fitness wśród dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących na zawodach ogólopolskich, Mistrzostwach Polski i międzynardowych miasto i gminę Myślenice w barwach Stowarzyszenia Klub Sportowy Lady Fitness Myślenice

5 000,00 zł

36.

LKS Skalnik Trzemeśnia

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Trzemeśni i okolicznych miejscowości

35 000,00 zł

37.

UKS Champion Droginia

Boks dla dzieci i młodzieży w sportowym duchu – organizacja treningów, szkolenie i udział w zawodach

8 000,00 zł

RAZEM:

849 989,60 zł

 

                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                    Miasta i Gminy Myślenice

                                                                                                    mgr Jarosław Szlachetka