Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

piątek, 18 stycznia 2019

Rozstrzygnięcie konkursu - Ferie 2019

Do 11 stycznia 2019 roku organizacje i stowarzyszenia z terenu Gminy Myślenice mogły składać wnioski o dofinansowanie organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. 

Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „FERIE 2019

lp

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznanej

1.

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie „Aquarius”

Ferie z Aquariusem”

2.000 zł.

2.

Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”

w Osieczanach

Ferie z Olimpią 2019 – piłka nożna dziewcząt”

2.000 zł.

3.

Stowarzyszenie „Sportownia”

w Porębie

Ferie na sportowo”

2.000 zł.

4.

Parafialny Klub Sportowy „Albert”

w Myślenicach

Ferie z Albertem”

2.000 zł.

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Ferie 2019”

2.000 zł.

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Myślenice

Ferie z piłką”

2.000 zł.

7.

Fundacja ARCHON+ Dzieci, które kochacie w Myślenicach

Termy Bukovina”

2.000 zł.

8.

Stowarzyszenie

My Łęczanie” w Łękach

Ferie w Łękach 2019”

2.000 zł.

9.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice

w Myślenicach

Aktywne ferie”

2.000 zł.

10

Ludowy Klub Sportowy „Wrzosy” Osieczany

Ferie ze szkółką piłkarską LKS Wrzosy Osieczany 2019”

2.000 zł.

11

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

w Myślenicach

Sokole ferie 2019”

2.000 zł.

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie

Ferie 2019”

2.000 zł.

13

Kółko Rolnicze w Porębie

Ferie 2019”

2.000 zł.

14

Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Zasań” w Zasani

Pędzi, pędzi kulig czyli zimowe harce”

2.000 zł.

15

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

Ferie na sportowo”

2.000 zł.

16

Ludowy Klub Sportowy „Górki” w Myślenicach

Ferie na Górnym Przedmieściu

z LKS „Górki” Myślenice”

2.000 zł.

17

Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście

Strażackie Ferie na Górnym Przedmieściu”

2.000 zł.

18

Myślenicki Klub Petanque

Ferie z kulkami”

2.000 zł.

19

Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Karate „Byakko”

Zimowa Szkoła Karate Kyokushin & Narty Poronin 20.01-27.01/2019”

2.000 zł.

20

Parafia rzymskokatolicka

pw. św. Wojciecha w Osieczanach

Oaza szkoleniowo wypoczynkowa”

2.000 zł.

21

Klub Sportowy „Dalin” Myślenice

Ferie z Dalinem”

2.000 zł.

RAZEM:

42.000 zł.