Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Wydarzenia

piątek, 11 maja 2018

Samorządowa karta dla kultury - Myślenice: miasto z kulturą

W najbliższy piątek 11 maja o godz. 12.15 burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski, jako pierwszy małopolski samorządowiec podpiszę „Samorządową kartę dla kultury”. Uroczystość odbędzie się w Galerii Sztuki Współczesnej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Samorządowa karta dla kultury, to zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK. Dokument określa zasady jakie powinny przyświecać w relacjach między samorządem a animatorami kultury. W jego treści czytamy m.in., że kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, a uczestnicząc w kulturze tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kultura jako dobro wspólne, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy podczas III Ogólnopolskiego NieKongresu Animatorów Kultury. Miasto i Gmina Myślenice jest pierwszym małopolskim samorządem, który zadecydował się przyjąć kartę.

- Podpisanie Karty przez burmistrza Macieja Ostrowskiego, to dowód na to że kulturę w wymiarze lokalnym i nie tylko można, a nawet trzeba traktować w sposób podmiotowy. Udział finansowy polskich samorządów w finansowaniu kultury, to blisko 75 % jest to zatem ogromny sektor, który bez świadomej i przemyślanej polityki samorządów może wiele stracić – wyjaśnia Piotr Szewczyk, jeden z inicjatorów przyjęcia przez Myślenice Samorządowej karty dla kultury.

Podpisanie Karty odbędzie się w ramach III spotkania zespołu instytucji kultury, które pracują nad przygotowaniem Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej. Małopolski Program Edukacji Kulturowej to szansa na rozwój działań animacyjnych i edukacyjnych, to szansa na rozwój instytucji kultury, partnerstwa pomiędzy województwem, miastami i gminami w regionie, to wreszcie szansa na rozwój współpracy różnych instytucji i osób dla dobra dzieci i młodzieży. Doświadczenia Mazowsza, Warszawy, Słupska, Łodzi i Gdańska (tam takie programy działają lub powstają) uczy, że warto samemu, w środowisku, drogą partycypacji wypracować zarys takiego programu i stworzyć koalicję osób i instytucji, które chcą się zaangażować w jego rozwój.

 

Synapsy - partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji i animacji kulturowej w Małopolsce

Spotkanie III w ramach Synapsy – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce

Gdzie: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu; ul. Piłsudskiego 20; 32-400 Myślenice

Kiedy: 11 maja 2018 r., start o 11.00

 Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie partnerów projektu Synapsy (realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018) oraz osób/instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji kulturowej w Małopolsce. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają do Myślenic. Spotkanie będzie miało charakter warsztatów. Naszym celem będzie wypracowanie planu działań, które mogłyby w Małopolsce doprowadzić do powstania Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej na wzór działań podjętych w województwie mazowieckim (patrz załączniki prezentujące założenia Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej).

Taki program to szansa na rozwój działań animacyjnych i edukacyjnych, to szansa na rozwój instytucji kultury, partnerstwa pomiędzy województwem, miastami i gminami w regionie, to wreszcie szansa na rozwój współpracy różnych instytucji i osób dla dobra dzieci i młodzieży. Doświadczenia Mazowsza, Warszawy, Słupska, Łodzi i Gdańska (tam takie programy działają lub powstają) uczy, że warto samemu, w środowisku, drogą partycypacji wypracować zarys takiego programu i stworzyć koalicję osób i instytucji, które chcą się zaangażować w jego rozwój.

Dlatego w ramach koalicji Synaps chcemy ten temat uczynić motorem naszych działań. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i zaangażowania się w prace nad programem.

Program spotkania

11.000 – 12.00

Karol Wittels, Fundacja Obserwatorium

Prezentacja Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalne

 

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

 

12.15 – 12.40

 

Podpisanie Samorządowej karty dla kultury

Pan Maciej Ostrowski, burmistrz Myślenic

 

12.40 – 13.00

Przerwa kawowa

 

13.00 – 14.00

Piotr Knaś, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Jaki program rozwoju edukacji kulturowej dla Małopolski?

 

14.00 – 14.30

Przerwa kawowa

 

14.30 – 15.30

Piotr Szewczyk, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Jaka koalicja na rzecz rozwoju edukacji kulturowej dla Małopolski?

 

15.30 – 16.00

Podsumowanie spotkania