Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 08 marca 2019

Audyt otwarcia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

O licznych nieprawidłowościach i zaniedbaniach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w poprzednich kadencjach poinformował burmistrz Jarosław Szlachetka na konferencji prasowej, podczas której przedstawiono wyniki przeprowadzonego audytu.

Zlecony zewnętrznej firmie audyt miał za zadanie kompleksowo ocenić funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na wszystkich płaszczyznach podczas rządów poprzedniego burmistrza.

- Wnioski wynikające ze zleconego przeze mnie audytu porażają skalą zaniedbań i nieprawidłowości. Audytorzy wytknęli wiele zaniedbań przede wszystkim w funkcjonowaniu samego urzędu, a także w gospodarowaniu gminnymi finansami i decyzjami poprzedniego burmistrza w pogłębianiu zadłużenia gminy poprzez chociażby duże projekty, jak na przykład rewitalizacja Rynku i budowa Muzeum Niepodległości – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Audyt wykazał błędy w sprawach kadrowo-płacowych, między innymi niezgodnie z prawem utworzone stanowisko dyrektora Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, zatrudnianie przez burmistrza swojej małżonki, sowite nagrody dla niektórych, czy też nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i procedurach przetargowych.

Szczególnie bulwersującym przykładem opisanym w audycie jest przyznanie jednej osobie nagród w kwocie ponad 90 tysięcy złotych w przeciągu trzech lat i to za wykonywanie czynności wpisanych do zakresu obowiązków tej osoby.

- Przez ostatnie lata w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice nie funkcjonował żaden regulamin zamówień publicznych, co wprowadzało chaos i niegospodarność w wydatkowaniu środków. Takie niezgodności wykazały też kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobna sytuacja miała miejsce przy zleceniu obsługi prawnej zewnętrznej kancelarii, za którą Gmina Myślenice zapłaciła około półtorej miliona złotych pomimo zatrudniania dwóch prawników na urzędniczym etacie. Łamano też stosowne przepisy przy takich sprawach jak konkursy na stanowiska urzędnicze, czy też badania lekarskie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych – wyjaśnił Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Weryfikacja funkcjonowania w postaci audytu została zlecona także w podległych jednostkach i spółkach gminnych. Takie dokumenty opracowano między innymi w Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, czy w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach sp. z o.o.

- W związku z wynikami audytu podjąłem już działania, które mają na celu naprawę bieżącej sytuacji w Gminie Myślenice. W urzędzie utworzyliśmy już biuro zamówień publicznych, formułujemy właśnie dział kadr i nie możemy pozwalać na tego typu zaniedbania. Ogłaszane są też konkursy na stanowiska urzędnicze, co nie było praktykowane wcześniej. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami audytu – dodał Jarosław Szlachetka.

AUDYT
Załącznik nr 1 - umowy kredytowe na 30.09.2018
Załącznik nr 2 - umowy pożyczkowe na 30.09.2018