rozeznania cenowo rynkowe 2014 -2016

ROK 2016

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

W zakresie pełnienia zadań Inżyniera Projektu w ramach projektu pn. "e-Myślenice - wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 - E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 8 grudnia 2016

ZMIANA SPECYFIKACJI - w części dotyczącej terminu świadczenia usług inżyniera projektu z 30.11.2017 na 30.04.2018

czytaj więcej

nowy załącznik nr 1 - oferta

nowy załącznik nr 4- projekt umowy

pozostałe załączniki pozostają bez zmian

czytaj więcej

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - projekt umowy


 

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

W zakresie wykonania odbudowy nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz. 616/1, obr. 3 w Myślenicach.

Zapytanie cenowe pdf

Formularz oferty doc

Kosztorys pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


 

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

W zakresie odbudowy terenów utwardzonych i ogrodzenia przy przedszkolu samorządowym nr 5 na dz. 1267/3 i 805 obr. 3 w Myślenicach.

Zapytanie cenowe pdf

Formularz oferty doc

Wzór umowy doc

Kosztorys pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


 

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

W zakresie dostawy gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice w ramach Światowych Dni Młodzieży

Zapytanie cenowe pdf

Formularz oferty doc

Formularz oferty pdf

Protokół


 

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

W zakresie zakupu gadżetów reklamowych promujących Miasto i Gminę Myślenice

Zapytanie cenowe pdf

Formularz oferty doc

Formularz oferty pdf

Protokół

 


 

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Gminy Myślenice

czytaj więcej

formularz oferty

załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług

załącznik nr 3 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

_______________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

w zakresie oszacowania kosztów wykonania i montażu 6 tablic pamiątkowych oraz 40 naklejek informacyjnych w ramach projektu Czysta Woda dla Krakowa- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POiŚ.

czytaj więcej

formularz oferty

wzór naklejki

wzór tablicy pamiątkowej

uwaga - zmiana terminu składania ofert - 25.01.2016, zmiana terminu realizacji zlecenia - 03.02.2016 r

wyniki postępowania


___________________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE CENOWO RYNKOWE

w zakresie oszacowania kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RMPO.02.01.01-IZ.00-12-022/15, 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1, E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 - elektroniczna Elektroniczna Administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 

czytaj więcej

formularz oferty

wyniki postępowania

__________________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE CENOWO- RYNKOWE

w zakresie oszacowania kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

 

czytaj więcej

formularz oferty

 _________________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2015

ROZEZNANIE RYNKOWO - CENOWE

 

w zakresie zakupu gadżetów reklamowych promujących Miasto i Gminę Myślenice

Czytaj więcej

Formularz oferty doc.

wyniki postępowania


 

ROZEZNANIE RYNKOWO - CENOWE

w zakresie oszacowania kosztów usługi sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości gruntowej dla Projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice"

Czytaj więcej

Formularz oferty


 

ROZEZNANIE RYNKOWO - CENOWE

w zakresie oszacowania kosztów usługi sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości gruntowej dla Projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice"

Czytaj więcej
Formularz oferty

 


 

ROZEZNANIE RYNKOWO - CENOWE

w zakresie dostawy i montażu regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

 

 

ROZEZNANIE RYNKOWO - CENOWE

 

w zakresie oszacowania kosztów organizacji stoiska reklamowego, zabaw, teatrzyku i animacji dla dzieci w ramach promocji projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice", w trakcie trwania Myślenickiego Festiwalu Lata 2015

UWAGA - przedłuża się termin składania ofert do dnia 30.07.2015 r

czytaj więcej

formularz oferty

projekt umowy

ROZEZNANIE RYNKOWO CENOWE

w zakresie oszacowania kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących zakupu nieruchomości gruntowych:

czytaj więcej


 

ROZEZNANIE RYNKOWO CENOWE

w zakresie oszacowania kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących zakupu nieruchomości gruntowych:

czytaj więcej


 

ROZEZNANIE RYNKOWO - CENOWE

w zakresie oszacowania kosztów usługi określenia wartości rynkowej nieruchomości

czytaj więcej

formularz oferty

_________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE RYNKOWO CENOWE

w zakresie oszacowania kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących zakupu nieruchomości gruntowych:

czytaj więcej

formularz oferty

 

czytaj więcej

formularz oferty

 

czytaj więcej

formularz oferty

 _____________________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE RYNKOWO-CENOWE

W zakresie oszacowania kosztów opracowania dokumentu

Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice

czytaj więcej

formularz oferty

 

______________________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE RYNKOWO-CENOWE

W zakresie sporządzenia operatu szacunkowego ( 2 szt)

czytaj więcej

 


 

ROZEZNANIE RYNKOWO-CENOWE

W zakresie sporządzenia operatu szacunkowego ( 2 szt)

czytaj więcej

 


 

ROZEZNANIE RYNKOWO-CENOWE

W zakresie sporządzenia operatu szacunkowego ( 2 szt)

czytaj więcej

 


 

ROZEZNANIE RYNKOWO-CENOWE

W zakresie sporządzenia operatu szacunkowego ( 2 szt)

czytaj więcej

 


 

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów konserwacji prewencyjnej i dostawy urządzeń eksploatacyjnych do urządzeń Minolta Bizhub C 220, Minolta Bizhub C 284

treść rozeznania

formularz oferty

uwaga - wyjaśnienia do rozeznania cenowo rynkowego

do wyceny należy przyjąć: zespoły bębna C,M,Y, jako części oryginalne a pojemnik na zużyty toner oryginalny lub zamiennik

wyniki postępowania

 

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE 

W zakresie przeprowadzenia działań informacyjno - promocyjnych projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice

treść rozeznania

formularz oferty

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE 

W zakresie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice

treść rozeznania

formularz oferty

wyniki postępowania

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE 

W zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice 

Treść rozeznania

Formularz oferty

Projekt umowy

wyniki postępowania


 

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

 

W zakresie oszacowania kosztów reklamy prasowej

czytaj więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE CENOWO-RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów usługi sporządzenia aktu notarialnego

czytaj więcej


 

ROZEZNANIE CENOWO-RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów usługi sporządzenia aktu notarialnego

czytaj więcej

 


 

ROZEZNANIE CENOWO-RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów usługi sporządzenia aktu notarialnego

czytaj więcej


 

ROZEZNANIE CENOWO-RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów dostawy i montażu materiałów eksploatacyjnych do urządzenia Minolta Bizhub 220

czytaj więcej

formularz oferty

__________________________________________________________________________________________________

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

Zapytanie cenowe w zakresie: "Pobrania z placu budowy i wykonania laboratoryjnych badań kruszywa i piasku stosowanego przy budowie sieci wod-kan na terenie Gminy Myślenice".

czytaj więcej


 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów usługi określenia wartości rynkowej nieruchomości

czytaj więcej


ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów produkcji i emisji w internecie 15 reportaży filmowych (informacyjnych) w ramach promocji projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice"

czytaj więcej

formularz oferty

wyniki postępowania

______________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów wynajmu, transportu i obsługi urządzenia rekreacyjnego - dmuchanego placu zabaw na basen w Myślenicach

promocja projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice"

UWAGA - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.07.2014 r do godz. 15.00

czytaj więcej

formularz oferty

wyniki postępowania

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów organizacji animacji dla dzieci i rodzin, oraz organizacji spektaklu dla dzieci w ramach Myślenickiego Festiwalu Lata 2014

promocja projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice

UWAGA - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.07.2014 r do godz. 15.00

czytaj więcej

formularz oferty

wyniki postępowania

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ROZEZNANIE CENOWO -RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości

czytaj więcej


 

ROZEZNANIE CENOWO -RYNKOWE

W zakresie wynajmu i obsługi urządzeń rekreacyjnych, nagłośnienia, przeprowadzenia konkursów i zabaw dla dzieci

czytaj więcej

formularz oferty

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 ROZEZNANIE CENOWO-RYNKOWE

W zakresie zakupu gadżetów reklamowych promujących Miasto i Gminę Myślenice

czytaj więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZEZNANIE CENOWO - RYNKOWE

W zakresie oszacowania kosztów usługi określenia wartości rynkowej nieruchomości

czytaj więcej


ROZEZNANIE RYNKOWO-CENOWE

W zakresie sporządzenia operatu szacunkowego ( 2 szt)

czytaj więcej


 ZAPYTANIE CENOWEw zakresie druku folderów promujących Miasto i Gminę Myślenice zapytaniewzór ofertywzór umowyZOBACZ ARCHIWALNE INFORMACJE 2013 >>ZOBACZ ARCHIWALNE INFORMACJE 2012 >>`


 

Kalendarz wydarzeń

<<  Lutego 2017  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
2021222324
2728     

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 643 gości