Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Co to jest termomodernizacja budynku i dlaczego warto ją wykonać?

Termomodernizacja budynku – definicja tego pojęcia nie jest łatwa. W bardzo dużym skrócie  można powiedzieć, że jest to etap przedsięwzięć, które mają na celu poprawienie cech technicznych  budynku w celu  zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody. Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom ciepło nie będzie uciekać, energia potrzebna na ogrzewanie znacznie się zmniejszy a dzięki tym ulepszeniom będzie można realnie zaoszczędzić na ogrzewaniu. 


Jak modernizować, to z głową!
Zanim rozpoczniemy termomodernizację należy rozważyć koszty. Samo ocieplenie domu to za mało, bardzo ważnym etapem jest również wymiana źródła ciepła, modernizacja oraz wymiana instalacji grzewczej budynku:
- ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą
- wymiana pieca – na nowy o wyższej sprawności, spełniający odpowiednie kryteria
- zmiana nośnika energii np. z węgla na gaz 
- wymiana okien na bardziej szczelne
- inwestycję w odnawialne źródła energii tj kolektory słoneczne, pompy ciepła
- wymiana grzejników
- montaż zaworów termostatycznych 
- izolacja przewodów
- inwestycja w wentylację mechaniczną oraz odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego


Co zyskujemy?
Podstawowymi efektami termomodernizacji, jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną czyli zmniejszenie kosztów pozyskania energii  – jednym słowem OSZCZĘDNOŚĆ, ale dodatkowo redukcja lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środowiska czyli OCHRONA POWIETRZA
Ogromnym wsparciem dobrze przeprowadzonej termomodernizacji jest rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny. Określi on zakres inwestycji, które warto wykonać,  rozwiązania techniczne oraz koszty związane z planowanymi przedsięwzięciami.

Straty ciepła w budynku jednorodzinnym:

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.