Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Uchwała antysmogowa

A co to właściwie ten „Smog” i jakie stanowi zagrożenie?

Co to jest smog, samo słowo brzmi już strasznie. Mówiąc o smogu czujemy niepokój, zagrożenie dla nas, naszych dzieci. Wiemy, że jest on cichym zabójcą, ma dużo czasu, żeby nas pokonać. Lista chorób jest naprawdę bardzo długa. Na szczęście odpowiednia edukacja, zwiększanie świadomości ludzi i walka z nim pozwala świadomie się bronić i uchronić przed jego zgubnym działaniem. Smog to unosząca się na miastem chmura zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Jego skład to przede wszystkim tlenki azotu, siarki, węgla oraz węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie, ale najgroźniejsze dla człowieka to beznzo(a)piren i pyły zawieszone PM2,5 i PM10, czyli cząsteczki, których ludzkim okiem nie dojrzymy. Cząsteczki pyłu PM10 mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów, czyli ich średnica to jedna piąta grubości ludzkiego włosa. Takie cząsteczki mogą przenikać do układu oddechowego, a dokładniej do oskrzeli. Cząsteczki PM2,5 są jeszcze mniejsze i mogą dostać się aż do płuc i krwioobiegu.

Z tworzeniem się smogu wiąże się kilka zjawisk pogodowych.

Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu jest inwersja termiczna inaczej inwersja temperatury, jest to zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury wraz ze wzrostem wysokości.

Mówiąc prościej raz na jakiś czas dochodzi do tego ,że nad gruntem, na terenach nizinnych mamy znacznie chłodniejsze powietrze, niż na terenach górzystych. Wtedy szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi, co często wygląda jak mgła. Do tego bezwietrzna pogoda oraz duża wilgotność powietrza w znacznym stopniu ogranicza możliwość mieszania się powietrza oraz transport zanieczyszczeń i jeszcze mocniej potęguje to zjawisko. W tych warunkach obserwujemy stopniową kumulację zanieczyszczeń emitowanych. Nad ziemią tworzy się gruba pierzyna powietrza ciepłego, tak jak długo będzie nas okrywać, tak długo będziemy mieli do czynienia ze smogiem, a miasto będzie wyglądało jak oblane mlekiem.

Najwięcej zanieczyszczeń emituje spalanie w domowych piecach śmieci, mułu i miału węglowego. W wielu krajach Unii Europejskiej miał i muł uważany jest za odpad przy wydobyciu węgla i nie jest sprzedawany. Również piece węglowe muszą spełniać odpowiednie normy.

W Polsce rozpoczyna się właśnie realna walka o lepsze powietrze, walka o lepszą jakość życia a przede wszystkim walka o zdrowie.

Uchwała Antysmogowa – i co dalej?

1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa. Dla mieszkańców Myślenic oznacza to wprowadzenie wielu nowych przepisów.

Zaglądnij na stronę małopolska.pl i dowiedz się więcej - kliknij tutaj

Projekt uchwały antysmogowej

Smog – mechanizm powstawania