Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Odbiór odpadów
 

Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Myślenice odbierane są przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 03 29
e-mail: biuro@rpgk.isg.pl
www.rpgk.isg.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
e-mail : biuro@skladowisko.com.pl
tel. 12 272 - 03 - 35

 

Punkt Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
poniedziałek - piątek 7:00-17:00
sobota 7:00-13:00
tel. 12 396 56 84

aktualne stawki oplat za odpadyNieruchomości zostaną wyposażone w niebieskie worki podczas styczniowych odbiorów odpadów


 Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat "ustawy śmieciowej"? Masz konkretne pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Napisz na zapytaj@myslenice.pl


Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Myślenice 

Eternit był popularnym materiałem budowlanym wykorzystywanym w latach 60 i 70 - tych. 
Z czasem okazało się, że zawarty w nim azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Wielu właścicieli budynków pokrytych eternitem odkłada demontaż szkodliwego materiału na później ze względu na  wysokie koszty jego utylizacji. Niepotrzebnie, ponieważ Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice kontynuuje program usuwania azbestu na terenie gminy. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia dachu na nowe, a Gmina pokryje koszty związane z odbiorem, transportem oraz jego utylizacją.
Dowiedz się więcej dzwoniąc pod numer telefonu 12 6392335 lub 12 6392337


Czytaj również:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE

2019 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIASTO MYŚLENICE

2019 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIEJSCOWOŚCI

2019 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH - MIASTO MYŚLEICE

Ważne pojęcia

Film na temat nowych zasad gospodarki odpadami

 

Droga odpadu od mieszkańca do zakładu (wersja PDF ze zdjęciami)

Deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami  - pobierz

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice