Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 11 września 2018

EKS: informacja dla pracodawców

Dotyczy: dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę o pracę  w celu przygotowania zawodowego.

Aby uzyskać zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy złożyć w tut. Urzędzie Miasta następujące dokumenty:
A – wniosek (załącznik nr 1) wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2), proszę nie wypełniać części B formularza,
B – dokumenty potwierdzające posiadane, przez osobę uczącą ucznia zawodu, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
C – umowę o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego. Świadectwa pracy - jeżeli uczeń był przygotowywany do zawodu w więcej niż jednym przedsiębiorstwie,
D – dokument potwierdzający zdanie przez ucznia egzaminu, t.j. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie,
E – oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis jeśli takiej nie było (załącznik nr 3), lub oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (załącznik nr 4).

W/w dokumenty należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu.

Załącznik nr 1 - wniosek doc
Załącznik nr 1 - wniosek pdf
Załącznik nr 2 - informacja
Załącznik nr 3 - oświadczenie doc
Załacznik nr 3 - oświadczenie pdf
Załącznik nr 4 - oświadczenie doc
Załącznik nr 4 - oświadczenie pdf
Zawarcie umowy doc
Zawarcie umowy pdf

 

UA-138573053-1