Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 19 września 2017

EKS: oferta organizacji pozarządowej: Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” Myślenice, w sprawie realizacji zadania publicznego

EKS-525.9.2017

Myślenice; 18.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 15.09.2017r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta  organizacji pozarządowej: Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” Myślenice,  w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „STRZELECTWO PNEUMATYCZNE” od 02.10.2017 do 30.12.2017 r.