Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 18 kwietnia 2017

EKS: Ogłoszenie

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz.239 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje , że w dniu 13.04.2017 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej: Klubu Sportowego „DALIN”: Myślenice w sprawie przeprowadzenia w okresie od dnia 8.05.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. zadania publicznego p.n. „XXX Turniej Zapaśniczy im. Władysława Ruska”.