Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 10 maja 2017

EKS: ogłoszenie

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 05.05.2017 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej Myślenickiej Akademi Talentów, w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „VIII Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku” w dniach 18.05.2017 do 30.06.2017 r.