15.02.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 ze zmianami) w związku art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami), 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 09 lutego 2017 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 1/2017 znak: WI-IX.7820.1.21.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 685+650 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, po rozpatrzeniu wniosku z 12 października 2016 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 20 października 2016 r.), złożonego przez Panią Dominikę Mazur, MP Mosty Sp. z o.o., działającą na podstawie pełnomocnictwa szczególnego Nr 120/2016 Pana Tomasza Pałasińskiego, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  z 23 czerwca 2016 r., reprezentującego z mocy pełnomocnictwa ogólnego z 05 marca 2014 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Głogoczów w gminie Myślenice, powiecie myślenickim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

a. między liniami rozgraniczającymi teren drogi krajowej nr 7 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi ? przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna 120903_5, Myślenice, obręb nr 0005 Głogoczów:
1495/1 (1495), 1497/7 (1497/3), 1497/5 (1497/1), 1514/9 (1514/1) oraz na części działki drogowej nr 72/5,
b. w wyznaczonych terenach, objętych obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi ? przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na częściach działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: 120903_5, Myślenice, obręb nr 0005 Głogoczów:
1495/2 (1495), 1497/8 (1497/3), 1497/6 (1497/1),
c. w granicach terenu objętego obowiązkiem i terminem rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi ? przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na częściach działek o numerach:jednostka ewidencyjna: 120903_5, Myślenice, obręb nr 0005 Głogoczów: 1495/2 (1495).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 7, zatwierdzenia podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa, zatwierdzenia projektu budowlanego, zezwolenia na wykonanie obowiązków i określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji obowiązków, określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, określenia terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, określenia terminu wydania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 22 (parter), w poniedziałek w godz. 900 ? 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730? 1530, telefon: 12 39 21 663.
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Kalendarz wydarzeń

<<  Lutego 2017  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 149 gości