Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 09 lipca 2019

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji budowy linii kolejowej z Krakowa do Myślenic

W poniedziałek w UMiG Myślenice odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii kolejowej Kraków – Myślenice.

Mieszkańcy Myślenic o okolic obecni podczas trwania dyżuru wykazali duże zainteresowanie tematem kolei. W konsultacjach wzieło udział około 100 osób.

Analizowano szczegółowo przebieg trasy na terenie gminy Myślenice, sposób sytuowania stacji oraz różnice w przebiegu trasy wschodniej i zachodniej.

Liczne uwagi ujęte w formularzach, a zwłaszcza perspektywa przyszłych użytkowników trasy pozwoli dopracować koncepcję przebiegu linii kolejowej i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice za przybycie!