Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje pozarządowe

W Gminie Myślenice działa obecnie ponad 100 organizacji pozarządowych. Społecznicy reprezentują interesy mieszkańców w kilku podstawowych obszarach: edukacja, kultura, sport, opieka społeczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i przedsiębiorczość. W swojej działalności obejmują zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie.


organizacjePolityka lokalnego samorządu opiera się na założeniu, że organizacje pozarządowe i samorząd są sobie nawzajem niezbędne w podejmowaniu działań na rzecz wspólnego dobra. Oznacza to, współpracę w wykonywaniu zadań stojących przed samorządem lokalnym oraz skuteczne pozyskiwania środków na przedsięwzięcia istotne dla lokalnych społeczności.

Gmina Myślenice wspiera działalność organizacji społecznych i pozarządowych m.in. poprzez realizację małych dotacji, czyli dofinansowania działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz programów grantowych - wspierających duże systemowe projekty lokalne.

Miasto oferuje różne formy pomocy. Oprócz możliwości otrzymania dotacji i lokali na preferencyjnych warunkach, organizacje mogą ubiegać się o: szkolenia, konsultacje, promocję własnej działalności w mediach, pomoc w pozyskiwaniu funduszy na działalność oraz wsparcie w nawiązaniu współpracy z partnerami z zagranicy.

Program współpracy ma charakter edukacyjny. Uczy, jak współpracować, tworzyć koalicje, szukać partnerów do lokalnych przedsięwzięć. Wzory wniosków o dotację zostały stworzone w taki sposób, aby organizacje wypełniające je uczyły się i wykorzystywały tę wiedzę przy ubieganiu się o środki z pozagminnych źródeł finansowania.

Mając do czynienia z prężnie działającym sektorem pozarządowym, gmina ma możliwość kontraktowania coraz większej ilości usług. Realizatorami kontraktów mogą być tylko prężne i efektywne organizacje pozarządowe zdolne do działania na dużą skalę i docierania do wszystkich potrzebujących. Dlatego inwestycja w te organizacje jest krokiem we właściwym kierunku. Działaniem, które będzie procentowało w przyszłości.


ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i informacji o waszej działalności nie ma w wykazie, zachęcamy do przesłania do nas informacji na temat organizacji. Wyślij e-mail z dokładnym adresem, numerem telefonu, mailem i informacją o osobie reprezentującej organizację.

Czekamy na wiadomości e-mail: promocja@myslenice.pl

ZOBACZ ORGANIZACJE SPORTOWE