Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 11 lutego 2019

Oferta T.G. Sokół: Strzelectwo Pneumatyczne

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) publikujemy uproszczoną ofertę złożoną przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Myślenice z siedzibą w Myślenicach, ul. Jordana 3 na realizację zadania publicznego pt. „Strzelectwo pneumatyczne”. Ofertę zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na załączonym formularzu lub drogą elektroniczną na adres: eks@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

ul. Rynek 8/9

32-400 Myślenice

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego. 

Do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

oferta

formularz uwag