Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 10 października 2018

Podpisano umowę na remont drogi w Osieczanach

Gmina Myślenice podpisała umowę z firmą Bart-Dróg Andrzej Maślerz z Drogini, której przedmiotem jest remont fragmentu drogi "Do Bodziochów" w Osieczanach. Wykonawca w najbliższym czasie przystąpi do realizacji tej inwestycji, która opiewa na kwotę 135 854,42 zł.

Umowę z wykonawcą na zadanie w ramach kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice – "Modernizacja drogi do Bodziochów" podpisali burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski oraz skarbnik gminy Anita Kurdziel. Roboty budowlane przewidują wykonanie podbudowy, odwodnienia oraz nowej nawierzchni asfaltowej drogi do Bodziochów w Osieczanach.