Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykładany do publicznego wglądu

1. Dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą Zarabie - zachód

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w dniach od 08.11.2018r. do 30.11.2018r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w dniu 20.11.2018r. o godz. 10.00.

Uwagi składać należy w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2018r.

Tekst planu
Rysunek planu: 
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2