Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 
Obszar w mieście Myślenice: Plebańska Góra
część graficzna 2002

część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obszaru Plebańska Góra
część graficzna 2014
część opisowa 2014

Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011


Plan wykładany do publicznego wglądu


 INFORMACJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą "Środmieście - Bukówka"

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. "Śródmieście - Bukówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zawierającego się pomiędzy ulicami:
- 3-Maja,
- Kniaziewicza,
- Dąbrowskiego,
- granicą działek prywatnych i częściowo linią pasa drogowego projektowanego łącznika wschodniego "Obejścia zachdniego",
- drogą krajową nr 7 "Zakopianka",
- granicą miasta z wsią Jawornik,

odbywa się

w dniach od 09.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32-400 Myślenice, ul. Rynek 8/9) w godzinach urzędowania w INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 22.03.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy, początek o godz. 12:00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Treść prognozy
Rysunek prognozy


 

 INFORMACJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się

w dniach od 15.03.2018 r. do 8.04.2018 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20.03.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Treść prognozy
Rysunek prognozy


 INFORMACJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w Gminie Myślenice 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności, odbywa się

w dniach od 03.04.2018 r. do 23.04.2018 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 12.04.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.05.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Treść prognozy
Rysunek prognozy