Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki

Obszar w mieście Myślenice: Plebańska Góra
część graficzna 2002

część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obszaru Plebańska Góra
część graficzna 2014
część opisowa 2014

Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011

 

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu

1. Dla obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym – teren położony na wschód od ul. Sienkiewicza na wysokości cmentarza komunalnego, 
zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 16.08.2018 r. do 06.09.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 30.08.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 12.00
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


2. Dla obszaru w mieście Myślenice dla działek 526/11 i części 524/1 działka drogowa obr. 3,
zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 16.08.2018r. do 05.09.2018r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.08.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10:30
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


3. dla obszaru w mieście Myślenice pn „Zarabie -Hotel”
zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 16.08.2018r. do 05.09.2018r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.08.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środkowisko - rysunek


4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice
zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 16.08.2018r. do 05.09.2018r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.08.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 11.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu cz.1
Rysunek planu cz.2
Rysunek planu cz.3
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek cz.1
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek cz.2
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek cz.3


5. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice obszar Zarabie część zachodnia
zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 30.08.2018r. do 19.09.2018r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.09.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10:00.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu cz.1
Rysunek planu cz.2

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek cz.1
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek cz.2