Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 
Obszar w mieście Myślenice: Plebańska Góra
część graficzna 2002

część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obszaru Plebańska Góra
część graficzna 2014
część opisowa 2014

Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011


Plan wykładany do publicznego wglądu


 WYŁOŻENIE
projektu planu zagospodarowania przestrzennego

OBSZARU SOŁECTWA BULINA WE WSI ŁĘKI

w dniach od 18.01.2018 r. do 07.02.2018 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice budynek C, II piętro pokój 72

Dyskusja publiczna z udziałem projektanta w dniu 30.01.2018 r. godz. 10:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice budynek C Inkubator Przedsiębiorczości

Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza Oddziaływania na Środowisk - tekst
Załącznik graficzny do prognozy