Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Elektroniczny Urząd 

Aby móc korzystać z e-urzędu konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Instrukcja zakładania konta na ePUAP

Wejdź na stronę https://e.myslenice.pl i złóż wniosek o konto, następnie zostaniesz przekierowany na ePUAP.

Na platformie ePUAP zostanie do Ciebie przesłana wiadomość zwrotna, w której otrzymasz login i hasło. Szukaj jej klikając na „Moja skrzynka”.

Wejdź ponownie na stronę https://www.e.myslenice.pl i zaloguj się korzystając z loginu i hasła które otrzymałeś.

Po zalogowaniu się w zakładce Twoje konto będziesz mógł zmienić hasło.

Za pośrednictwem platformy e-urząd można dokonać następujących płatności:
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu
- opłaty wywóz odpadów komunalnych
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłaty za dzierżawę
- opłaty za wieczyste użytkowanie

Za pomocą portalu można również:
- sprawdzić harmonogramy płatności, kwoty należności i realizacji płatności
- skierować do urzędu dowolne pismo
- wypełnić konkretne formularze jak np. deklarację za gospodarowanie odpadami czy deklaracje podatkowe

W specjalnej zakładce dostępne są także inne usługi takie jak „historia pojazdu”, „bezpieczny autobus” czy „Elektroniczne Księgi wieczyste”

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomocą portalu można również:

sprawdzić harmonogramy płatności, kwoty należności i realizacji płatności

skierować do urzędu dowolne pism

wypełnić konkretne formularze jak np. deklarację za gospodarowanie odpadami czy deklaracje podatkowe

 

W specjalnej zakładce dostępne są także inne usługi takie jak „historia pojazdu”, „bezpieczny autobus” czy „Elektroniczne Księgi wieczyste”