Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Kierownictwo urzędu
 

JAROSŁAW SZLACHETKA
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 
sprawuje urząd od 17 listopada 2018 roku 

tel. 12 639 23 03, fax. 012 639 23 05, burmistrz@myslenice.pl

 

 

 

BRONISŁAW PORADZISZ
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
sprawuje urząd od 2003 roku 

Dyżury i przyjmowanie stron
codziennie w godzinach pracy urzędu
tel. 12 639 23 07, fax. 012 639 23 05

Rodowity Myśleniczanin. Wykształcenie wyższe Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa. Studia Podyplomowe: "Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską" - Uniwersytet Jagielloński. W Urzędzie Miasta zatrudniony od 1991 roku. Wcześniej na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjnego.

 


ANITA KURDZIEL
Skarbnik Miasta i Gminy Myślenice
sprawuje urząd od 2006 roku 

Kontakt ze Skarbnikiem
codziennie w godzinach pracy urzędu
tel. 12 639 23 54, fax. 012 639 23 05

Rodowita Myśleniczanka, mąż Zdzisław, dwie córki: Joanna i Dominika. Wykształcenie wyższe Akademia Ekonomiczna w Krakowie - wydział ekonomii, finanse i bankowość. Zatrudniona w Urzędzie od 1994 roku. Wcześniej na stanowisku kierownika Zespołu Ekonomiki Oświaty w Myślenicach.