Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Kierownictwo urzędu
 

MACIEJ OSTROWSKI
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
sprawuje urząd od 2003 roku 

Dyżury i przyjmowanie stron
poniedziałek w godzinach 13.00 - 17.00
tel. 12 639 23 03, fax. 012 639 23 05, burmistrz@myslenice.pl

Rodowity myśleniczanin, trzech synów Jan, Radosław i Konrad. Wykształcenie wyższe Uniwersytet Jagiellońslki - historia, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, studia podyplomowe Administracja Publiczna, Zarządzanie Funduszami Unijnymi. Ważniejsze odznaczenia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

 


MIECZYSŁAW KĘSEK
Dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
od listopada 2011

Kontakt z Dyrektorem
codziennie w godzinach pracy urzędu
tel. 12 639 23 03, fax. 012 639 23 05

Pierwszą pracę administracyjną rozpoczął w 1997 roku w Rejonowym Biurze Pracy. W latach 1999-2000 pełnił funkcję pełnomocnika starosty ds. strategii i rozwoju powiatu. Od 11 lat zajmuje administracyjne stanowiska kierownicze, od 2003 dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Jest członkiem rad programowych wielu wojewódzkich programów m.in. Vademecum pracownika PSZ, Małopolskiego Partnerstwa Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.


BRONISŁAW PORADZISZ
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
sprawuje urząd od 2003 roku 

Dyżury i przyjmowanie stron
codziennie w godzinach pracy urzędu
tel. 12 639 23 07, fax. 012 639 23 05

Rodowity Myśleniczanin. Wykształcenie wyższe Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa. Studia Podyplomowe: "Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w procesie integracji Polski z Unią Europejską" - Uniwersytet Jagielloński. W Urzędzie Miasta zatrudniony od 1991 roku. Wcześniej na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjnego.

 


ANITA KURDZIEL
Skarbnik Miasta i Gminy Myślenice
sprawuje urząd od 2006 roku 

Kontakt ze Skarbnikiem
codziennie w godzinach pracy urzędu
tel. 12 639 23 54, fax. 012 639 23 05

Rodowita Myśleniczanka, mąż Zdzisław, dwie córki: Joanna i Dominika. Wykształcenie wyższe Akademia Ekonomiczna w Krakowie - wydział ekonomii, finanse i bankowość. Zatrudniona w Urzędzie od 1994 roku. Wcześniej na stanowisku kierownika Zespołu Ekonomiki Oświaty w Myślenicach.