Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

czytaj więcej


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.14.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29.01.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.13.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29.01.2018 r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż udziału 1/1280 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Łękach, Gmina Myślenice, oznaczona jako działka nr 288 o pow. 0,33 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00084109/7 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Ogłoszenie o przetargu
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

W dniu 21.12.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sprzedaż obwarzanków.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 21.12.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony; działka ewidencyjna nr 700/3 o pow. 300 m2, objęta Księgą Wieczystą nr KW KR1Y/00048217/3; położona w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 19.12.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

czytaj dalej 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 18.12.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

czytaj dalej


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.274.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 5.12.2017 roku

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

treść zarządzenia
załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 05.12.2017r została podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat ; działka ewidencyjna nr 846/3 o pow. 0,0164 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1Y/00031233/9 położona w obr. 2 miasta Myślenice przy ul. Kniaziewicza – wydzierżawienie działki z możliwością zagospodarowania jej w formie przydomowego terenu zielonego.

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.273.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia  5.12.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.266.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 28.11.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.263.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.11.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, 
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42 

Treść ogłoszenia
Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, 
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

Treść ogłoszenia
Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.222.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 4.10.2017 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.221.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 04.10.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.220.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.219.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.211.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 26.09.2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.195.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:

Treść ogłoszenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.183.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 31 lipca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.175.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 21.07.2017r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.159.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 5.07.2017r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.151.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 23.06.2017r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice 

Z uwagi na położenie w strefie zagrożeń powodzi historycznych oraz na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości (w terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków) będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomość zbywana ma poprawić konfigurację i sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. 
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Polance, składa się z działki nr 492/12 o pow. 0,0253 ha będąca własnością Gminy Myślenice objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/7 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja ogólna dobra, odległość od centrum miasta ok. 2 km. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa oraz rzeka Raba i tereny zielone. Przedmiotowe działki w większości stanowią rów o szerokości ok. 5-6,5m i długości ok. 93-94m. Teren działek niezagospodarowany, znacznie obniżony w stosunku do otaczającego terenu. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej - słaby. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ok. 500m od  centrum miejscowości. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega od strony północnej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zieleni nieurządzonej i niewielki ciek wodny. Działka posiada nieregularny kształt. Teren nieogrodzony, niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej – dobry, na działce bądź działkach sąsiednich. Sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa w odległości do 100m.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka, uchwalonym uchwałą nr 303/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. (Dz.Urz. Nr 164 z 5.04.2006r.) oraz jego późniejszą zmianą uchwaloną uchwałą nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.10.2012r. Dla części wydzielonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 199/XXV/2012 z dnia 28.09.2012r. (Dz.Urz. Poz. 5650 z 7.11.2012r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze typu "ZR", tj. w terenach zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod łąki, zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. W terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 500 zł brutto 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 24 lipca 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice:  89 8619  0006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”  oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu - załącznik nr 1
Warunki przetargu - załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.150.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 20.06.2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.140.2017
Burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice
z dnia 07 czerwca 2017 roku
 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na czas oznaczony 30 lat
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:

1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo – gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona – zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi:    2.800 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi:    2.800 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 30 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Pierwszy przetarg miał miejsce w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
W Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz zapoznać się z treścią przyszłej umowy dzierżawy. 
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUNKI DZIERŻAWY 
części działki 1139/7 i działki 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy. Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy kortów odkrytych.


OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się …........................................................Seria ............ Nr …................................
reprezentujący .....................................................................................................................................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................
…............................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


……..….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie     
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.117.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.05.2017 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.116.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 maja 2017 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.113.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2017 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załacznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.114.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz nieruchomości


MI.GOS.7151.VIII.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.106.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia


MI.GNR.6845.83.2.2017.S

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.94.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GNR.6845.81.2.2017.S 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.93.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 24.04.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GOS.7021.25.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.91.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 19.04.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GOS.7021.25.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.90.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 19.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.MI.GNR.6845.48.2.2017.RW
   

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.86.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.


MI.GNR.6845.91.2.2017.O1 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.85.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.04.2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest część działki 628/10 o pow. około 0,0330 ha, zabudowana budynkiem bufetu gastronomicznego oraz budynkiem toalet, położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren ZP – teren przeznacza się pod miejski park wypoczynkowy, z zielenią wysoką i niską, plażami, ścieżkami spacerowymi, urządzeniami i placami gier i zabaw; dopuszcza się lokalizacje wolnostojących tymczasowych obiektów usługowych związanych z rekreacją o charakterze architektury parkowej. Utrzymuje się istniejące budynki czasowe usytuowane na terenie zalewowym rzeki Raby. Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 1% powierzchni terenu.

Cena wywoławcza wynosi:    1.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi:    1.000 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 10 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.62.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 21.03.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

treść zarządzenia.pdf

MI.GNR.6845.72.1.2017.O2

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 28.03.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. Poz. 2147, tekst jednolity ze zm.), zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1244/9 o pow. ok. 15m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia.doc
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:
1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo – gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona – zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi: 3.075 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3.075 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 40 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.


WARUNKI DZIERŻAWY 
działek 1139/7 i 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną  w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy.
Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z  pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy  kortów odkrytych.

OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się …........................................................Seria …............ Nr …................................
reprezentujący ...............................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................
…....................................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


……..….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie     
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.60.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami);  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem „Bufetu Pod Zielonym Słoniem”, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja           o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.3.2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6840.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.41.2017 z dnia 8.03.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 846/4 o pow. 0,0023 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00031233/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach  Wydział Ksiąg Wieczystych oraz decyzja Wojewody Małopolski nr WS-VII.7532.1.353.2016.KM z dnia 10.11.2016r. na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2 oznaczoną jako działka nr 850/2 o pow. 0,0010 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0007463/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.03.2017r. do 29.03.2017r. (21 dni).ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, działkę 1139/8 o pow. 0,1886 ha oraz cześć działki 1139/7 o pow. ok. 0,0520 ha, zabudowaną kortami tenisowymi, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzeniaMI.GNR.6840.14.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji,
o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.MI.GNR.6840.3.2016

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 80 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.Myślenice, 13.02.2017 r.
MI.GNR.6845.2.2017.IB

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.26.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 263/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obr. 4 miasta Myślenice; zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 15 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaMyślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6845.90.3.2016.O2

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.01.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej -sprzedaż obwarzanków.Myślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6840.14.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.06.2016r., drugi przetarg 15.12.2016r. z wynikami negatywnymi.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie - 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budowa realizowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 34,25%.
Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetargu


Myślenice, 16.01.2017r.
MI.GNR.6840.9.2016


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 grudnia 2016r. z wynikiem negatywnym.
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 1, przy ulicy Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzonym uchwałą nr 152/XX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.03.2012r. (Dz.U.WM. poz. 1806 z 24.04.2012r. wraz z późniejszymi zmianami), położona jest na obszarze typu: "1MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, "ZR" - tereny zieleni nieurządzonej oraz "KDZ" - drogi zbiorcze.
Odległość ok. 2,5 km od centrum miasta, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Działka według rejestru gruntów stanowi w całości grunt orny klasy IIIa. Przedmiotowa nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt - długość od 148m w części zachodniej do 173m w części wschodniej, szerokości ok. 9-10m. Teren częściowo ogrodzony - częściowo od strony wschodniej i zachodniej działka posiada wspólne ogrodzenie z nieruchomościami sąsiednimi. Teren niezagospodarowany, w całości porośnięty nieurządzoną zielenią trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej przeciętny - przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, sieć energetyczna w zasięgu do 50m.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetarguMyślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.10.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.2.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Głogoczowie, oznaczoną jako działka nr 1928/1 o pow. 0,0192 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00016511/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Głogoczowie oznaczone jako działki nr 1927/2 o pow. 0,0015 ha i nr 1929/2 o pow. 0,0313 ha objęte księgą wieczystą. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


Myślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.7.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.6.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 693/3 o pow. 0,0172 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048216/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.12.2016r. na godz. 9:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 8 grudnia 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.06.2016r. na godz. 11:00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 czerwca 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 98 400zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
W dniu 15 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 1858/76 o pow. 0,1229 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 2 osoby, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 173 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 176 460,00 zł brutto zaproponował Pan Tomasz Górka reprezentujący firmę FHU GIPSON, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1858/76 w Myślenicach obręb 1.


02.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 01.12.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat działka o nr ewidencyjnym 570/10, KR1Y/00052271/0, położona w Borzęcie, o powierzchni 0,0566 ha,
z przeznaczeniem na uprawy rolne.


24.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice.

czytaj całość
warunki I przetargu ustnego ograniczonego
załącznik nr 1
załącznik nr 2


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat: działka ewidencyjna nr 434/2  o pow. 0,0042 ha, KR1Y/00046780/6, położona w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cel prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej.


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 1436, KR1Y/00047162/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,1583 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/4, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/2, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


07.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.11.2016r. do 28.11.2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.217.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 7.11.2016r. Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 7 w budynku nr 2 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce  nr 659/8 obręb 3 miasta Myślenice.

Załącznik nr 1


02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 02.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku; działka ewidencyjne nr 846/2 o pow. 0,0186 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00031233/9; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na umożliwienie wykonania prac remonowo-budowlanych budynku znajdującego się w granicy działki, dojazdu oraz składowania materiałów budowlanych.


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 164 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 1858/76 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, działki nr 533 Myślenice obręb 4.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


12.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 12.10.2016 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat; działki ewidencyjne nr: 1610/2 o pow. 0,0106 ha, KW KR1Y/00043601/7 i 1612/2 o pow. 0,0374 ha, KWKR1Y/00043638/5; położone w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, równocześnie obiekt pełni rolę wieży widokowej.