Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 30 maja 2018

Transmisja z XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Zapraszamy na transmisję  XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach. Dzięki wprowadzonemu systemowi e-sesja mieszkańcy mają możliwość sledzenia przebiegu obrad w internecie, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Porządek obrad XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 maja 2018 roku, godz. 15:00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII-mej.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice.
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w gminie Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 30 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem, Gościbią”, zmienionej Uchwałą Nr 62/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.

Projekty uchwał oraz informacje o poszczególnych sesjach Rady Miejskiej można znaleźć w serwisie: www.myslenice.esesja.pl