Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 20 lutego 2019

Wybory Sołtysów w Gminie Myślenice już 7 kwietnia

Kończy się czteroletnia kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich miejscowościach wiejskich z terenu Gminy Myślenice. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka termin wyborów do wspominanych Organów Samorządu Mieszkańców wyznaczył na 7 kwietnia br.

- Do 8 marca można zgłaszać kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych, natomiast do 22 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przyjmowane będą kandydatury zarówno Sołtysów jak i członków Rad Sołeckich. Listę kandydatów ogłosimy do 29 marca, natomiast w niedzielę 7 kwietnia w każdym sołectwie zostanie przeprowadzone głosowanie – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wybory do Organów Samorządowych Mieszkańców – Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną przeprowadzone w Bęczarce, Borzęcie, Bulinie, Bysinie, na Chełmie, Drogini, Głogoczowie, Jaworniku, Jasienicy, Krzyszkowicach, Łękach, Osieczanach, Polance, Porębie, Trzemeśnia, Zasani oraz w Zawadzie.

Zasady oraz tryb wyborów sołtysa i określa statut każdego sołectwa ustanowiony przez Radę Miejską w Myślenicach. Prawo do udziału w wyborach mają mieszkańcy na stałe zamieszkujący na obszarze sołectwa, mający ukończone 18 lat i polskie obywatelstwo.

Zarówno na Sołtysa jak i do Rady Sołeckiej może zostać zgłoszona przez mieszkańców nieograniczona liczba kandydatów. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze.

Zgłaszając kandydata na sołtysa należy dołączyć jego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę zawierającą podpisy popierające kandydaturę w ilości co najmniej 20 podpisów osób uprawnionych do głosowania w sołectwie.

Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie listy członków Rady Sołeckiej, zawierać ona musi minimum jedno, a maksymalnie cztery nazwiska wraz z pisemnym wyrażeniem zgody na kandydowanie do Rady Sołeckiej i listą poparcia z przynajmniej dziesięcioma osobami uprawnionymi do głosowania. Zgłaszając kandydata na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię, nazwisko, dokładny adres, a także wiek i pesel.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów na sołtysów i do Rad Sołeckich określa statut każdego sołectwa dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.

Formularze:

Druk poparcia - członek Rady Sołeckiej

Druk poparcia - kandydat na Sołtysa

Oświadczenie dla kandydata na członka Rady Sołeckiej

Oświadczenie dla kandydata na Sołtysa

Oświadczenie dla członka sołeckiej komisji wyborczej

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej

do dnia 8 marca 2019 roku

 

- zgłaszanie Burmistrzowi kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych

 

do dnia 13 marca 2019 roku

 

- powołanie przez Burmistrza Sołeckich Komisji Wyborczych

do dnia 22 marca 2019 roku

 

- zgłaszanie do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice kandydatów na Sołtysa oraz Członków Rad Sołeckich

do dnia 29 marca 2019 roku

 

- ogłoszenie przez Burmistrza w Sołectwach zarejestrowanych list kandydatów na Sołtysa i Członków Rad Sołeckich

do dnia 6 kwietnia 2019 roku

 

- przekazanie Sołeckim Komisjom Wyborczym materiałów wyborczych

w dniu 7 kwietnia 2019 roku / NIEDZIELA /

godz. 8.00 – 14.00

 

- głosowanie