Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 07 lutego 2019

Za wodę i ścieki można płacić co miesiąc

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach informuje mieszkańców, że istnieje możliwość dokonywania comiesięcznych rozliczeń za zużycie wody i odbiór ścieków.

- Każdy z naszych klientów posiada indywidualny numer rachunku bankowego do rozliczeń z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na ten rachunek w dowolnym czasie można dokonywać samodzielnych wpłat, które zostaną rozliczone w momencie wystawiania faktury – tłumaczy Katarzyna Burda, prezes MZWiK w Myślenicach.

Odczyt wodomierza przez inkasenta MZWiK jest dokonywany raz na kwartał i na jego bazie wystawiana jest faktura rozliczeniowa. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez pracownika MZWiK, klient może sam wskazać stan wodomierza telefonicznie, osobiście w siedzibie spółki, poprzez e-BOK lub pisemnie, a na tej podstawie zostanie wystawiona faktura. Wystawienie faktury rozliczeniowej jest możliwe raz na trzy miesiące, ale wprowadzono także możliwość comiesięcznych rozliczeń.

- Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przypominamy o usługach, które mogą ułatwić współpracę mieszkańców z naszym zakładem. Korzystając z usługi „Pro forma”, można co miesiąc dokonywać wpłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki. Wnioski można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „dla klienta” oraz pobrać w punkcie Obsługi Klienta. Po złożeniu takiego wniosku, pro formy są dołączane do faktury rozliczeniowej i określają szacunkową wartość miesięcznego zużycia, a w momencie wystawienia faktury za trzy miesiące, kwota jest pomniejszana o dokonane wcześniej miesięczne wpłaty – wyjaśnia prezes myślenickich wodociągów.

Oprócz możliwości złożenia wniosków o comiesięczne rozliczenia, MZWiK przypomina o wystawianiu elektronicznych faktur, które mogą być doręczane na wskazany adres e-mail zamiast tradycyjnie drogą pocztową, a także dostępnie klienta do elektronicznego biura obsługi klienta e-BOK.

 - E-BOK to platforma internetowa, za pośrednictwem której klienci mogą w prosty i szybki sposób uzyskać informacje między innymi o saldzie swoich rozliczeń, saldach wodomierza, a także podać odczyt licznika, czy też pobrać fakturę rozliczeniową w wersji elektronicznej – dodaje Katarzyna Burda.

Klienci zainteresowani dostępem do platformy e-BOK proszeni są o złożenie wniosku o udostępnienie tego serwisu – wniosek można znaleźć na stronie www.mzwikmyslenice.com.pl. Po otrzymaniu wyżej wymienionego wniosku MZWiK odeśle drogą pocztową na wskazany w umowie adres korespondencyjny identyfikator oraz hasło do systemu e-BOK. Na stronie spółki można także znaleźć wniosek o e-faktury, które w zamian za papierowe mogą być wysyłane na wskazany e-mail.

Szczegółowe informacje na stronie www.mzwikmyslenice.com.pl