Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 22 maja 2018

Zaproszenie do Szkoły Liderów i Liderek Społecznych MOWES

Masz ochotę zorganizować coś wspólnie ze znajomymi lub sąsiadami dla ludzi z Waszej okolicy?

Chcesz dowiedzieć się jak zmobilizować innych do współpracy?

Masz pomysł na akcję społeczną ale brakuje Ci doświadczenia lub pieniędzy żeby ją zorganizować?

Jeśli tak - weź udział w Szkole Liderów i Liderek Społecznych!

Co to takiego?

To program, który pomaga przygotować się do ciekawych działań w lokalnych społecznościach. Cykl działań realizowanych od czerwca do listopada 2018 r. obejmuje: 

- Trzy dwudniowe spotkania warsztatowe
- Trzydniową wizytę studyjną
- Indywidualne spotkania z animatorem - opiekunem grupy
- Przygotowanie i przeprowadzenie lokalnej akcji - przedsięwzięcia, ze wsparciem w kwocie do 1000 zł

Dla kogo?

Zapraszamy osoby, które:

- chcą działać na rzecz ludzi w swojej okolicy, ale jeszcze nie wiedzą jak się do tego zabrać
- już działają aktywnie, w swoich społecznościach i chciałyby nabrać "wiatru w żagle" oraz zdobyć nowe inspiracje

Do udziału w Szkole Liderów i Liderek Społecznych zapraszamy 2 lub 3 osobowe grupy mieszkańców powiatów myślenickiego, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, miechowskiego, proszowickiego lub miasta Krakowa.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkoła Liderów i Liderek Społecznych pomoże Wam:

-zorganizować wspólne działanie z grupą znajomych lub sąsiadów
- dowiedzieć się jak angażować innych mieszkańców i mobilizować ich do aktywności
- spojrzeć na nowo na swoją społeczność - odkryć potencjały ludzi i okolicy
- nauczyć się skuteczniej organizować współpracę grupy
- poruszyć mieszkańców swojej okolicy i zrobić wspólnie coś ciekawego
- sprawić, żeby Wasze świetne pomysły naprawdę przyciągnęły ludzi dla których są organizowane
- przygotować się do współpracy z ważnymi w okolicy partnerami np. urzędami, przedsiębiorcami

Jak będziemy pracować?

Wszystkie szkolenia (3 dwudniowe spotkania w godzinach 9 - 16.30, sobota i niedziela) odbywać się będą w zaplanowanych z góry terminach w Myślenicach. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, oparty o aktywność uczestników. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, udziału w różnorodnnych ćwiczeniach i symulacjach.

W przerwach między zajęciami uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania nowej wiedzy zdobytej podczas szkoleń. W małych zespołach, z pomocą swojego opiekuna grupy, będą realizować krótkie zadania np. poznawać potencjały swojej okolicy czy przygotować akcję społeczną - przedsięwzięcie.

Wizyta studyjna będzie okazją do spotkania z osobami, które mają już sporo doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie 3 dniowego wyjazdu odwiedzimy stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne, które mogą być dobrym przykładem i inspiracja do realizacji własnych pomysłów.

Jako organizatorzy podczas warsztatów zapewniamy trenerów, materiały niezbędne do zajęć, serwis kawowy. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli zapewniony także bezpłatny transport, wyżywienie i noclegi oraz ubezpieczenie.

Udział w Szkole Liderów i Liderek jest bezpłatny

Czego oczekujemy od uczestników?

- udziału w całym cyklu szkoleń, spotkań i wizycie studyjnej
- aktywności podczas warsztatów
- zaangażowania w realizację zadań pomiędzy spotkaniami

Miejsce szkolenia: Myślenice woj. małopolskie

Jak można się zgłosić? 

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 czerwca 2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.bis-krakow.pl/formularz-szkola-liderow

Udział w Szkole oznacza przystąpienie do projektu MOWES i daje możliwości korzystania także z innych jego propozycji. Więcej informacji na stronie www.bis-krakow.pl


Szczgółowy program Szkoły Liderów i Liderek Społecznych

1.szkolenie 23-24.06.2018
- Społeczność lokalna - o czym mowa?
- Jak odkrywać potencjały miejsc i ludzi? czym jest mapa społeczności lokalnej, kiedy i jak ją przygotować
- Jak sprawić, żeby ludziom z mojej okolicy chciało się więcej? - wprowadzenie do metody organizowania społecznościowego

Wizyta studyjna 19-21.07.2018
Spotkania z min. 4 organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności

2. szkolenie 22-23.09.2018 
- Mapa społeczności lokalnej - podsumowanie pracy grup i tworzenie pomysłów na działania
- Jak motywować ludzi do wspólnego działania
- Skuteczna współpraca - czyli jak sprawić, aby zespół działał sprawnie i w dobrej atmosferze?
- Organizacja spotkania z mieszkańcami - pierwsze kroki

Realizacja przedsięwzięcia - sierpień - listopad 2018 r.
Zadaniem uczestników Szkoły Liderów będzie wymyślenie oraz zrealizowanie w swojej społecności lokalnej przedsięwzięcia. Ma to być krótkie wydarzenie skierowane do mieszkańców, które pozwoli np. zintegrować społeczność, zainspirować mieszkańców oraz sprawdzić się we wspólnym działaniu. O tym czy będzie to rodzinny piknik, zajęcia dla dzieci, gra terenowa dla młodzieży, czy spotkanie tematyczne dla seniorów, zdecydują sami uczestnicy projektu. Wymyślenie pomysłu, zaplanowanie działań oraz ich realizacja odbędą się pod okiem trenerów i animatorów. Co ważne, uczestnicy Szkoły będą mogli na wydatki związane z przedsięwzięciem przeznaczyć kwotę do 1 000 zł

3. szkolenie 24-25.11.2018
podsumowanie przedsięwzięć
- jak działać dalej? - czyli o możliwościach działania jako grupa nieformalna lub organizacja pozarządowa
- lokalne partnerstwa - jak je zbudować?
- czy już jestem Liderem/Liderką Społeczną? Analiza potencjału i planowanie własnego rozwoju

Program Szkoła Liderów i Liderek Społecznych jest częścią projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskeigo Funduszu Społecznego