LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 10 października 2022

Gmina Myślenice rozpoczyna budowę skateparku i pumptracka

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z wykonawcą przebudowy skateparku i budowy pumptracka w Myślenicach. Po rozpoczęciu budowy ścieżek rowerowych w kompleksie Myślenice Singletracks, to następna inwestycja powiększająca bazę sportowo-rekreacyjną w rejonie myślenickiego Zarabia.

- Budowa skateparku oraz pumptracka to nasza kolejna propozycja w celu rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej. Cieszę się, że wysłużone już urządzenia skateparku zostaną zastąpione przez bardziej nowoczesne, a sam projekt nowego parku dla fanów deskorolek, rowerów, hulajnóg, czy rolek robi naprawdę duże wrażenie. Zgodnie z podpisaną umową nowe obiekty mają powstać do 31 grudnia 2023 roku – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W postępowaniu przetargowym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice najlepszą ofertę złożyła firma Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza. Podpisana umowa opiewa na kwotę 3 321 000 zł, a termin realizacji inwestycji określono na koniec 2023 roku.

Realizacja umowy będzie polegać na demontażu istniejących kompozytowych przeszkód na płycie skateparku, rozebranie utwardzeń na obszarze planowanej inwestycji wraz ze schodami terenowymi, betonowymi murkami, elementami małej architektury wraz z oczyszczeniem istniejącego terenu. Następnie zostaną wykonane prace polegające na wytyczeniu projektowanej płyty skateparku, pumptracka wraz z projektem instalacji kanalizacji deszczowej oraz zasilaniu oświetlenia, czy monitoringu.

Płyta skateparku i pumptracka zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia, ale też oświetlenie, małą architekturę z ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, tablicami informacyjnymi oraz regulaminem. Powstaną też nowe schody terenowe oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej. Dojścia do obiektu zostaną wykonane z kostki betonowej, a zieleńce zarówno w strefie bezpieczeństwa jak i terenie przyległym do skateparku i pumptracka zostaną obsiane nową trawą.

Wizualizacja projektanta skateparku i pumptrucka w Myślenicach: