Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 22 maja 2019

Gmina Myślenice z dofinansowaniem na cztery Otwarte Strefy Aktywności!

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki tegorocznej edycji programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W Gminie Myślenice powstaną aż cztery strefy sportowo-rekreacyjne dzięki w wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Dziękuję ministrowi Witoldowi Bańce za przychylność w ocenie naszego wniosku i bardzo się cieszę, że w Gminie Myślenice wybudowane zostaną cztery Otwarte Strefy Aktywności. Wnioskowaliśmy o budowę stref sportowo-rekreacyjnych w Zawadzie, Krzyszkowicach, Zasani oraz w Porębie i na wszystkie otrzymaliśmy rządowe dofinansowanie – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Łączny koszt inwestycji to 348 320,00 zł, Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 174 100,00 zł, co stanowi połowę wartości czterech Otwartych Stref Aktywności w naszej gminie.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Zawadzie, Krzyszkowicach, Zasani i Porębie będzie polegać na zakupie i montażu elementów siłowni plenerowej, zakup i montaż stołu do gier oraz zestawów sprawnościowych typu „Wróbelek”, „Labirynt” i „Krokus”. W Porębie powstanie ponadto zestaw sprawnościowy „Mały Odkrywca”. W ramach zakresu rzeczowego przewidziane są też prace ziemne, uporządkowanie terenu i podłoża, a także mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, nasadzenie zieleni, czy też powstanie tablic informacyjnych. Wszystkie place zabaw będą ogrodzone.