Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

piątek, 27 stycznia 2017

EKS: ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacji zadania pn.: Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka w roku 2017

Na konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymagania formalne, została oceniona i przyznano dotacje:

Nr

oferty

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznanej

1.

Myślenickie Towarzystwo Kultury

Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca - Ziemia Myślenicka w roku 2017

140.000 zł.

RAZEM:

140.000 zł.