Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 29 stycznia 2019

Jarosław Szlachetka: To będzie budżet zaciskania pasa w Gminie Myślenice

We wtorek podczas konferencji prasowej burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wypowiedział się na temat projektu gminnego budżetu oraz przedstawił obecną sytuację finansową. Burmistrz zaapelował także do radnych mających większość koalicyjną w Radzie Miejskiej, aby wycofali swoje poprawki, które komplikują pilne inwestycje w sektorze edukacyjnym.

- Jutro Rada Miejska będzie obradowała nad projektem gminnego budżetu na rok 2019. Tegoroczny budżet jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej jaką zastałem po wygranych wyborach i objęciu urzędu burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w listopadzie ubiegłego roku – mówił na konferencji prasowej Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Budżet Gminy Myślenice na rok 2019 przewiduje dochody na poziomie 219 mln złotych oraz wydatki w kwocie 210 mln zł.

- Pomimo wzrostu kwot w porównaniu z ubiegłym rokiem, będzie to budżet zaciskania pasa w Gminie Myślenice. Wiąże się to głównie z zaciągniętymi zobowiązaniami i inwestycjami, o których zdecydowano jeszcze w poprzedniej kadencji na realizację takich inwestycji jak Muzeum Niepodległości czy rewitalizację Rynku. Dla przypomnienia we wrześniu 2018 roku Gmina zaciągnęła także kolejne kredyty na kwotę prawie 15 milionów złotych, a w ostatnich dniach urzędowania były burmistrz przyznał wszystkim pracownikom nagrody i podwyżki. Łącznie na kwotę około 1 mln złotych. Podwyżki będą skutkować zwiększeniem wydatków administracyjnych co roku. W budżecie ponad 70 mln zaplanowano także na edukację w naszej gminie – dodaje burmistrz.

W planach budżetowych na bieżący rok jest między innymi spłata zadłużenia na łączną kwotę 12 mln złotych, a ponad 5 milionów to sama obsługa zadłużenia Gminy Myślenice. Sumarycznie gmina zadłużona jest na kwotę 150 mln zł, co stanowi ponad 77% zaplanowanych ogółem dochodów. Średnia zadłużenia na każdego mieszkańca to około 3 400 zł.

- Brakuje pieniędzy na najważniejsze inwestycje, których mieszkańcy oczekują. Zwracam się zatem do radnych z klubów KW Macieja Ostrowskiego oraz Bez układów, którzy współtworzą koalicyjną większość w Radzie Miejskiej o wycofanie poprawek, które ingerują w rezerwę inwestycyjną na łączną kwotę 1 mln zł. Tę kwotę w najbliższym czasie chcemy przeznaczyć przede wszystkim na realizację najpilniejszych remontów w placówkach edukacyjnych na terenie naszej gminy związanych z zaleceniami i wymogami jakie narzucają na nas instytucje kontrolujące nasze placówki.

- Przez ostatnie kilkanaście lat szkoły i przedszkola nie były wystarczająco doinwestowane i nie były w stanie wykonać koniecznych remontów często związanych z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie ochrony p-poż czy spraw BHP. Mamy zaniedbania, które ciągną się już od 2013 roku. Sytuacja w tym zakresie musi się zmienić i najpilniejsze zalecenia musimy wykonać już w najbliższym czasie, przeznaczając na to środki z rezerwy inwestycyjnej zaplanowanej w projekcie budżetu – wyjaśnił Jarosław Szlachetka.

We wtorek odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, w której radni pochylą się nad projektem budżetu na rok 2019, natomiast uchwalony ma zostać podczas środowej Sesji Rady Miejskiej, którą obejrzeć będzie można na żywo za pośrednictwem strony internetowej myslenice.pl

- Proszę radnych o zaakceptowanie projektu budżetu bez żadnych zmian. Posiadamy już akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą propozycji budżetu przedstawionej Radzie Miejskiej i mam nadzieję, że w takiej wersji zostanie uchwalony – zaznaczył burmistrz Myślenic.