LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 02 listopada 2023

Kronika Myślenicka - EKOgmina

Przyczyną sukcesów osiąganych w zakresie działań proekologicznych jest przede wszystkim prowadzona intensywnie od początku kadencji obecnego Burmistrza ekologiczna akcja informacyjno-edukacyjna poparta bezspośrednim kontaktem z mieszkańcami. Elementami wpływającymi na dobre rezultaty Gminy we wspomnianych zakresie jest również doradztwo ze strony gminnych ekodoradców poprzedzone analizą sytuacji, diagnozą potrzeb, zindywidualizowaną ofertą ze wskazaniem korzyści z proekologicznych działań.