Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Multimedia

środa, 03 stycznia 2018

Ochotnicze Straże Pożarne z nowym sprzętem

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice otrzymało z rąk posła na Sejm RP pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Edwarda Siarki, sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Spotkanie z przedstawicielami doposażanych jednostek odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w obecności burmistrza Macieja Ostrowskiego.

Torba ratownicza PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną trafiły w posiadanie jednostek OSP Myślenice - Zarabie, OSP Myślenice Górne Przedmieście, OSP Krzyszkowice oraz OSP Głogoczów. W ręce strażaków z OSP Jawornik oraz OSP Poręba trafił natomiast defibrylator z „funkcją dziecięcą”, który przystosowany jest także do prowadzenia szkoleń. Łączna wartość wyżej wymienionego sprzętu opiewa na kwotę 32 416,65 zł.

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP