LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 07 czerwca 2021

Nowy Rynek i Starówka – zakończono rewitalizację centrum Myślenic

W poniedziałek 7 czerwca na Rynku w Myślenicach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie zrewitalizowanego centrum miasta. Gmina Myślenice na zadanie pod nazwą „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ulicy Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2” otrzymała 25 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2014-2020.

Uroczystego przecięcia wstęgi w obecności burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki dokonali wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, kierownik robót z firmy AG SYSTEM Robert Kowalski, główny inspektor nadzoru Józef Zabrzeski oraz główny projektant architekt Łukasz Stożek. Przecięcie wstęgi poprzedził pokaz tańca artystycznego JDC Agency, a także film o historii myślenickiego Rynku. Część oficjalną zamknął pokaz zdjęć z przebiegu prac oraz występ pary tanecznej zespołu Ziemia Myślenicka. W uroczystości wzięli udział księża, przedstawiciele samorządów wojewódzkiego i powiatowego, posłowie na Sejm RP, radni wojewódzcy, powiatowy i gminny, przedstawiciele lokalnych jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście i mieszkańcy.

- Decyzja o przystąpieniu do prac rewitalizacyjnych stanowiła dla mnie, jako Burmistrza, jedno z większych wyzwań. Trudna sytuacja finansowa gminy oraz potrzeba realizacji innych, niezwykle ważnych dla mieszkańców zadań budziła wiele wątpliwości, jednak warto było podjąć to ryzyko. Patrząc na Rynek, na Myślenice, na całą Gminę dzisiaj wiem, że jeszcze wiele możemy osiągnąć – mówił podczas swojego wystąpienia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Rewitalizacja centrum Myślenic była złożona z trzech części, najpierw wybudowano nowy budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach, następnie w ramach pierwszego etapu w ramach przebudowy myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki,  który obejmował ulice Piotra Skargi, Królowej Jadwigi oraz trakt pieszy wokół Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach.

Drugi etap rewitalizacji obejmował natomiast przebudowę głównej płyty Rynku oraz ulice Kościuszki, Klakurki, Kilińskiego (tzw. „Koński Rynek”) wraz z traktem pieszym prowadzącym do ronda w Śródmieściu, ulicą Bema i Gałczyńskiego z miejscami postojowymi oraz skrzyżowanie Reja z ul. Gałczyńskiego.

- Czasami zerkam z okien swojego gabinetu na roześmiane dzieciaki, które chętnie korzystają z płaskiej nawierzchni jeżdżąc na hulajnogach, czy rowerach. Widzę zadowolonych rodziców z wózkami i szczęśliwych seniorów odpoczywających na ławkach wśród zieleni. Po uruchomieniu fontanny odwiedzających rynek jest jeszcze więcej. Rewitalizacja Rynku nie wymazuje dawnych wspomnień z nim związanych, wręcz przeciwnie. Staje się wyrazem szacunku dla miejsca niezwykle klimatycznego, które jest naszą wizytówką. Cieszę się, że od nowa tętni życiem. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wyjątkowego projektu i choć nie zawsze było łatwo, choć pojawiały się przeszkody, udało się nam osiągnąć zamierzony efekt. Zapraszam zatem do częstego odwiedzania Myślenickiego Rynku, naszej dumy – dodał burmistrz Myślenic.

Całkowita powierzchnia wykonanych nawierzchni brukowych w drugim etapie to prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych, wykonaliśmy też prawie 2 kilometry kanalizacji opadowej, blisko 700 metrów sieci kanalizacji sanitarnej i ponad kilometr wodociągu. Całkowita długość ułożonych przewodów zasilających wyniosła ponad 5 kilometrów.

Centrum miasta po rewitalizacji stało się przestrzenią dla mieszkańców, a zmiany w Rynku oprócz nowej – płaskiej posadzki objęły takie elementy jak fontanna, przywrócenie drzew wzdłuż głównego ciągu pieszego na osi wschód – zachód oraz przy pierzejach, co nawiązuje do historycznego wyglądu tego miejsca z okresu lat 30. XX wieku. Pojawiły się także niewielkie drzewa w donicach, dodatkowe ławki oraz dużo niskiej zieleni w postaci krzewów i bylin. Wymienione zostało także oświetlenie, zarówno w postaci wysokich słupów jak i lamp zainstalowanych w posadzce, które będą miały za zadanie podkreślić główny ciąg pieszy. Oświetlona została również nowa fontanna, figura św. Floriana, Pomnik Niepodległości oraz elewacja magistratu. Pomnik Niepodległości został przeniesiony w miejsce, które zapewni lepszą lokalizację do obchodów państwowych świąt.

Co ciekawe w czasie wykonywania robót odkryto prawdopodobnie średniowieczną studnię usytuowaną w centrum Rynku, fragment starej drogi oraz wiele zabytkowych elementów ceramiki. Nad całością prac archeologicznych czuwał Małopolski Konserwator Zabytków w porozumieniu z archeologiem.

- Cieszy fakt, że wypiękniało serce ziemi myślenickiej jakim niewątpliwie jest Rynek. Przez ostatnie lata mogliśmy przyglądać się jak przebiegały prace modernizacyjne i budowlane, a dziś widzimy efekt końcowy. Bardzo dziękuję za zakończenie tego etapu rewitalizacji panu burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce, dziękuję również poprzednim władzom samorządowym za podjęte wówczas decyzje. Myślę, że Rynek w Myślenicach będzie służył wszystkim mieszkańcom nie tylko miasta, ale i całej okolicy. Liczę na to, że nowy Rynek będzie tętnił życiem i cieszę się, że inwestycje z Funduszy Europejskich są widoczne w całej Małopolsce - mówił na Rynku w Myślenicach Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.