Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

środa, 29 listopada 2017

Nie pal śmieci, najważniejsze jest zdrowie dzieci!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w społecznej akcji edukacyjnej, która ma na celu dbałość o jakość powietrza którym oddychamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami.

Osoby spalające odpady trują ludzi i środowisko

Pozbywanie się odpadów poprzez bezmyślne ich spalanie w domowych piecach lub w ognisku, powoduje przenikanie trujących substancji do naszego najbliższego otoczenia. Toksyczne związki azotu, siarki, chloru, metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), dioksyny to substancje, które nieodwracalnie niszczą zdrowie nasze i naszych najbliższych. Powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego. Zapalenia błony śluzowej gardła, nosa, oskrzeli, nowotwory płuc i wątroby, zaburzenia hormonalne i mutacje genetyczne, podrażnienia oczu, alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe.

Śmieci to nie opał apeluje Straż Miejska, która w sezonie grzewczym coraz częściej zwraca uwagę na to, co unosi się z kominów. Według specjalistów, stężenia niebezpiecznych substancji są najwyższe właśnie w pobliżu dymiących kominów. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy sami coraz częściej domagają się sprawdzenia zawartości domowego paleniska sąsiada.

Każdy ma obowiązek wpuścić strażnika miejskiego na teren posesji

Funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo wejść na teren posesji i skontrolować, czy nie dochodzi do spalania odpadów. Prawo takie daje mu art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz upoważnienie do sprawowania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Właściciel posesji musi zatem wpuścić strażnika miejskiego dla przeprowadzenia takiej kontroli paleniska to również tyczy się kontroli gospodarki sanitarno-ściekowej czy porządkowej. W przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność karną, bo osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności na zasadach art. 225 § 1 Kodeksu karnego. Kontrola polega przede wszystkim na sprawdzeniu zawartości paleniska i popielnika, najbliższego otoczenia pieca czy kominka oraz składu opału, w gospodarstwie domowym. Strażnicy zwracają uwagę na wszelkie nadpalone elementy, które mogą znajdować się w piecu, a także na to jakie materiały są przygotowane do spalenia. Jeżeli przy piecu składowane są np. drewniane elementy lakierowane ze starych mebli, to można stwierdzić, że stoją właśnie po to, by później znalazły się w piecu. W przypadku potwierdzenia dotyczącego spalania odpadów sprawca zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Jeśli właściciel nieruchomości odmówi przyjęcia mandatu, to sprawa zakończy się w sądzie, gdzie może otrzymać grzywnę do 5000 zł lub nawet karę aresztu od 5 do 30 dni. Jeśli zachodzi podejrzenie, że dochodzi do termicznego przekształcania odpadów, a właściciel kotłowni nie przyznaje się do palenia śmieci i odmawia przyjęcia mandatu karnego mogą zostać pobrane próbki z kotła. Badania próbek popiołu prowadzone są przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania, toczących się przed Sądem Rejonowym w Myślenicach, do którego Straż Miejska kieruje odpowiednie wnioski. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są również do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały antysmogowej. Takim potwierdzeniem może być: instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla zawsze trzeba żądać od dostawcy przekazania świadectwa jakości kupowanego opału.

Więcej w zakładce "Ochrona powietrza"