Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ostrzeżenia

piątek, 24 maja 2019

Alarm i pogotowie przeciwpowodziowe odwołane

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku ze stabilizującą się sytuacją hydrologiczną, spadkiem poziomu wód w rzekach Gminy Myślenice poniżej stanów alarmowych i ostrzegawczych oraz zmniejszającym się zagrożeniem powodziowym

odwołuję od godz. 24:00 dnia 23 maja 2019 r.
ALARM I POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE
na terenie Gminy Myślenice

                                                                                                                                            Jarosław Szlachetka

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice