Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ostrzeżenia

czwartek, 23 maja 2019

Alarm przeciwpowodziowy w Gminie Myślenice

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z przekroczeniem stanów alarmowych poziomu wód w rzekach oraz pogarszająca się sytuacją powodziową gminy Myślenice,

 ogłaszam od godz. 16:30 dnia 23 maja 2019
ALARM PRZECIWPOWODZIOWY
na terenie GMINY MYŚLENICE

                                                                                                                                              Jarosław Szlachetka

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Przypominamy, iż w wszelkie przypadki zagrożeń powodziowych należy zgłaszać do:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 12 373 41 20
- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UMiG Myślenice, tel. 12 373 90 30, 12 372 90 31, 12 639 23 75
W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można również korzystać z telefonów alarmowych 112 oraz 998