Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ostrzeżenia

czwartek, 23 maja 2019

Zwołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z wprowadzeniem pogotowania alarmowego

W dniu 23.05.2019 r. o godzinie 4.00 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Rabie oraz niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi wskazującymi na dalsze intensywne opady deszczu ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Myślenice. O godz. 8.15 zwołał również w trybie nadzwyczajnym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Myślenice.

Podczas posiedzenia dokonano analizy sytuacji powodziowej na terenie Gminy oraz na jej podstawie podjęto decyzje dotyczące dalszego postępowania w przypadku spełnienia się prognoz meteorologicznych. Zadecydowano m.in. o zgromadzeniu w MZWiK odpowiednich zapasów piasku i przygotowaniu worków przeciwpowodziowych. Podjęto decyzję o wzmożonym bieżącym nadzorze nad infrastrukturą gminną. Na godzinę 14.00 zaplanowano kolejne posiedzenie na którym podjęte zostaną kolejne decyzje uzależnione od rozwoju sytuacji.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Przypominamy, iż w wszelkie przypadki zagrożeń powodziowych należy zgłaszać do:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 12 373 41 20
- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UMiG Myślenice, tel. 12 373 90 30, 12 372 90 31, 12 639 23 75
W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można również korzystać z telefonów alarmowych 112 oraz 998