Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

czwartek, 09 listopada 2017

EKS: Ogłoszenie o organizacji "VIII Mikołajowego Turnieju Szachowego"

Ogłoszenie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach: Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz.1817) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje , że w dniu 06.11.2017 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta organizacji pozarządowej : Myślenickiej Akademii Talentów w sprawie przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą: "VIII MIKOŁAJOWY TURNIEJ SZACHOWY"